Lakka ry

Kurssilla ”Kuvallinen viestintä” suunnittelin Lapin kamariorkesterin kannatusyhditys Lakka ry:lle tunnuksen. Kyseessä oli samalla kilpailu ja kurssin päätyttyä Lakka ry valitsi yhden kurssilla suunnitellun tunnuksen käyttöönsä. Suunnittelemani tunnus voitti kilpailun ja päätyi Lakka ry:n käyttöön. Kurssin loputtua jatkoin yhteistyötä Lakka ry:n kanssa ja suunnittelin heille tarvitsemaansa printtimateriaalia.

2015

Kurssityö / asiakastyö